Category Archives: Blog

HAK-HAK ANAK YATIM

 

Hak-hak Anak Yatim

Anak yatim memiliki hak yang sama dengan anak-anak lain seusianya. Mereka adalah rijâl al-mustaqbal yaitu generasi masa depan yang berkualiti. Masa depan umat dan bangsa kita semuanya bergantung pada mereka.

Apabila lahirnya seorang anak ke dunia, dia sudah memiliki hak asasi, yakni hak untuk memperoleh kasih sayang, kesehatan, pendidikan, serta bimbingan yang sepenuhnya dari ibubapa mereka. Allah swt menyatakan hal ini dalam firman-Nya:

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaran karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian…” (Q. s., al-Baqarah [2]: 233)

 

 

 

 

Hak anak yang juga harus diperhatikan adalah tentang perawatan dirinya yang tentunya tidak hanya sekadar memenuhi keperluan asasnya saja, tetapi juga harus memenuhi keperluan hidup lainnya, seperti tempat tinggal, ubat-ubatan, kesehatan, hiburan dan lain-lain.Keperluan jasmani harus dipenuhi, demikian juga keperluan rohani. Dalam hal ini, anak yatim yang telah kehilangan ayah atau ibu yang bertanggung jawab atas dirinya, sehingga ia menjadi tanggung jawab seluruh umat Islam dan yang menjadi pengasuhnya.

Hak anak untuk mendapatkan pendidikan juga merupakan hal yang amat penting dalam Islam, terutama bagi anak yatim. Mendidik anak yatim dengan baik adalah membimbing dan memandu mereka ke arah kebaikan yang memberi banyak manfaat terhadap diri mereka, dan menjaga serta memelihara mereka agar tidak terjerumus kepada kerosakan.

Pendidikan dan agama anak yatim ini termasuk perkara yang wajib mendapatkan perhatian khusus dari para pemikir dan ulil amri di dalam umat. Diharapkan mereka tidak menjadi perosak atau akar kesengsaraan dalam umat dengan menularkan benih-benih kerosakan akhlak mereka dalam pergaulan dengan umat lainnya.

” Marilah perjuangkan Tuhan Dan Kasih sayang “


Marilah kita perjuangkan Tuhan
Tuhan telah dilupakan oleh kebanyakkan orang
Perjuangkan semula Tuhan
Hingga Tuhan menjadi kawan di dalam kehidupan

Kita jadikan Tuhan kawan yang setia
Tuhan sangat diperlukan oleh setiap insan
Marilah juga kita perjuangkan kasih sayang dikalangan manusia
Kini kasih sayang telah hilang

Pada hal kasih sayang semua manusia memerlukan
Tidak ada kasih sayang, tidak adalah perpaduan
Tidak ada kasih sayang, hilang satu kekuatan
Tidak ada kasih sayang, mudah sahaja timbul perbalahan

Marilah kita perjuangkan kedua-duanya
Perjuangkan Tuhan dan kasih sayang di dalam kehidupan
Kedua-duanya sangat diperlukan oleh setiap insan
Kehilangan Tuhan dan kasih sayang manusia menderita…..

10 AYAT ALQURAN MENGENAI ANAK YATIM

 

 

Allah amat mengasihani anak yatim. Bahkan Allah ‘azza wajalla memerintahkan kita untuk mengasihi dan berbuat baik terhadap anak yatim. Bahkan junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim, karena saat beliau SAW masih dalam kandungan Siti Aminah, ayah beliau SAW (‘Abdullah) wafat.

1- Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu? (Q.S. Adh-Dhuhaa : 6)

 

2- Sebab itu, terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. (Q.S. Adh-Dhuhaa : 9)

3-  Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah    takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada sesorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu   berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah    kepadamu agar kamu ingat. (Q.S. Al-An’aam : 152)

4- Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (Q.S. Al-Anfaal : 41)

5-Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. (Q.S. Al-Hasyr : 7)

 

6- Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling. (Q.S. Al-Baqarah : 83)

7- Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. (Q.S. Al-Baqarah : 177)

8- Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: “Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan.” Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya. (Q.S. Al-Baqarah : 215)

9-  Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: “Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S. Al-Baqarah : 220)

10- Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. (Q.S. An-Nisaa’ : 8)

 

 

 

Cinta Rasulullah SAW kepada anak yatim

Cinta Rasulullah SAW kepada anak yatim

 

Diriwayatkan daripada Sahl bin Saad r.a katanya: Nabi Muhammad SAW telah bersabda : “Aku dan orang yang memelihara anak yatim adalah di dalam syurga seperti ini – sambil Baginda menunjuk dengan kedua-dua jarinya – jari telunjuk dan jari tengah (yang dirapatkannya, sebagai isyarat rapatnya mereka dan duduk bersama-sama Nabi di dalam syurga). (Hadis Riwayat Bukhari)

Anak yatim merupakan duta kecil Nabi. Mendekati mereka bermakna mendekati Baginda. Banyak hadis yang menceritakan kelebihan orang yang menjaga dan berbuat baik kepada anak yatim. Sayang sekali kalau kita tidak teruja dengan tawaran eksklusif ini. Islam sangat mengambil berat perihal anak yatim. Jika disemak dalam al-Quran, Allah menjelaskan berkenaan anak-anak yatim di pelbagai tempat.

Siapakah anak yatim?

Anak yatim merujuk kepada anak-anak yang kematian bapa. Bahkan ada yang berpendapat ibu, atau jika kematian salah seorang daripada ibu atau bapa. Tetapi pendapat yang lebih kuat ialah anak yang kematian bapa. Mengapa bapa? Kerana bapa diibaratkan ‘tangan’ yang akan membawa pulang makan-minum dan sebagainya untuk keluarga. Justeru kehilangan bapa akan memberi kesan kepada perkembangan anak-anak tersebut baik dari sudut mental, fizikal, keyakinan diri dan kewangan.

Berkaitan usia anak-anak yang dikatakan anak yatim, Saiyidina Ali berpendapat umur anak yatim ialah sebelum umur baligh. Hal ini bermaksud setelah baligh dia tidak lagi dikira sebagai anak yatim. Manakala menurut Imam Hanafi, usia anak yatim ialah anak-anak yang berada di bawah umur 18 tahun.

Sikap berbuat baik

Allah Taala menyebut di dalam Surah ad-Duha ayat 9-10 : “Pada anak yatim itu ada penawar yang menyembuhkan. Pada anak yatim itu juga ada racun yang sangat menyakitkan. Sekiranya hatimu tega dan rela dengan kesusahan mereka ertinya kau lupa dengan pesan Allah ini. Maka terhadap anak yatim janganlah engkau berkasar, dan terhadap pengemis janganlah kau herdik.”

Mereka ini mempunyai hak untuk ditunaikan seperti mana yang disebut dalam ayat di atas, berbuat baik kepada mereka adalah perkara yang paling terpuji, dan menyakiti mereka adalah perkara yang paling dikeji. Rasulullah SAW bersabda : “Sesiapa yang menanggung makan minum seorang anak yatim Muslim sehingga cukup keperluannya, maka wajib baginya syurga.” (Riwayat al-Tabarani)

Rasulullah sangat menyayangi anak yatim, perasaan ini semuanya datang daripada hati Baginda yang penuh dengan cinta. Baginda pernah mengalaminya, kerana itu baginda dapat menghayatinya. Semasa Perang Muktah walaupun dimenangi oleh umat Islam namun turut menyaksikan kehilangan ramai sahabat Nabi. Antaranya Zaid bin Harithah, diikuti Jaafar bin Abu Talib, sepupu rapat Baginda dan diakhiri dengan Abdullah bin Rawahah.

Pemergian Jaafar amat dirasai, beliau meninggalkan isteri dan dua orang anak kecil yang sedang membesar. Maka Rasulullah mengambil berat urusan mereka. Rasulullah pernah menjadi pengasuh anak yatim.

Daripada kisah ini kita boleh meneladani dan melihat betapa mulianya hati seorang Nabi junjungan mulia, mengajar kita erti cinta kepada anak yatim yang kehilangan tempat bergantung, bahkan mengambil tempat sebagai bapa angkat kepada mereka.

Cintailah dan Sayangilah Anak Yatim

Belajar dengan Rasulullah

Kita semua harus belajar daripada kisah yatim Rasulullah. Tentang erti kesabaran, kegigihan, keberanian dan kejujuran yang menjadikan Baginda seorang peniaga yang berjaya, hakim yang jujur dan bijaksana, pendakwah yang penuh hikmah dan tidak pernah mengalah, jeneral perang yang penuh strategi dan berani, ahli ibadah yang taat dan sering menangis, orator yang bicaranya memukau dan mempengaruhi telinga yang mendengar, pemimpin yang adil dan penuh kasih sayang, dan seorang Nabi dan Rasul yang sangat dicintai dan mulia.

Baginda merupakan idola si yatim yang hebat. Yatim bukanlah alasan untuk merasa malas, hina dan terasing. Sebaliknya harus menjadi pencetus motivasi untuk meraih kehidupan yang lebih baik dengan sifat jujur, amanah, rajin, gigih mencari ilmu dan iman demi kejayaan dunia dan akhirat.

Yatim hakiki adalah apabila miskin akhlak dan budi, sering tidak bersyukur akan kurniaan Allah. Sekiranya kita mengabaikan anak yatim, diri kita inilah yang yatim sebenarnya. Orang yang intim dan menjaga anak yatim akan intim dengan Rasulullah, bahkan akan intim dengan Allah.

Kasih sayang terhadap anak yatim sinonim dengan iman. Maka apakah kita beriman sekiranya mengabaikan anak yatim sama ada yang berada di kawasan berhampiran atau dalam masyarakat dan di negara kita?

KEBAHAGIAAN SEDERHANA ANAK YATIM

Biasanya saat bulan Ramadhan tiba, setiap orang berbondong-bondong untuk meningkatkan ibadahnya. Ada banyak hal yang dilakukan oleh setiap orang salah satunya adalah dengan melayani anak yatim. Anak yatim dikenal sebagai anak yang memang sudah tidak memiliki ayah atau ibu. Di Malaysia sendiri anak yatim cukup banyak. Ada yang memang dijamin kehidupannya melalui keluarga angkat atau sebaliknya, ada pula yang tidak sehingga kebanyakan anak yatim itu memang dari keluarga yang tidak mampu. Seperti kisah berikut salah seorang anak yatim dari daerah ujung Indonesia yang menginginkan sesuatu yang sudah lama diinginkannya.

Bila menjelang Idul Fitri, pada umumnya seorang anak ingin menginginkan baju ataupun makanan. Tetapi berbeza dengan gadis berusia 13 tahun itu dia menginginkan sebuah Al-Qur’an yang baginya harganya cukup mahal. Pada suatu kesempatan dia diajak oleh salah seorang dermawan untuk berbelanja di pusat perbelanjaan. Ketika orang lain berlumba-lumba memilih baju dan makanan, gadis cantik tersebut memilih ke tempat  kedai buku dan memandangi Al-Qur’an cukup lama.

Seorang dermawan yang mengajaknya pergi pun memperhatikan dengan seksama apa yang dilihatnya. Ketika dihampiri gadis cantik tersebut menangis. Kemudian lelaki dermawan tersebut menanyakan apa yang terjadi padanya. Dengan sedih hati gadis tersebut menjawab bahawsannya dia menginginkan Al-Qur’an yang sudah lama diimpikannya. Baginya Al-Qur’an tersebut mahal dan belum cukup untuk membelinya.

Mendengar jawapannya, hati lelaki dermawan tersebut semakin tersentuh dan kemudian menyuruhnya untuk mengambil Al-Qur’an yang diinginkan. Serentak sahaja  wajahnya berubah menjadi bahagia, tangisan kebahagiaan pun datang menghampirinya.

Kebahagiaan terkadang tak boleh diukur mengikut keadaan. Ada yang bagi kita sederhana namun buat orang lain begitu besar maknanya dan membuatnya bahagia.  Boleh jadi akan banyak gadis kecil lain yang memang memerlukan uluran tangan kita dalam bentuk apapun.

Anak-anak disini amat mengalu-alukan pertolongan dari mana-mana pihak.

Senarai barang keperluan anak-anak :

 • sabun mandi
 • sabun basuh baju
 • ubat gigi
 • shampu
 • berus gigi
 • tuala
 • bawang merah
 • bawang putih
 • beras
 • pencuci lantai
 • pencuci pinggan
 • biskut
 • teh,kopi dan sebagainya
Call Now
Directions