Pengertian Qurban, Sejarah, dan Waktu Pelaksanaannya

Bagi umat Islam, qurban bukan lagi baru dan asing, tetapi anda harus tahu bahawa qurban adalah tindakan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Bukan hanya menyembelih ternakan dan ia akan diedarkan selepas itu.

Bahkan ada hadis mengenai qurban yang diriwayatkan oleh Tirmidhi (1413) dari Ausyah RA, bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, yang bermaksud bahawa tidak ada amalan yang lebih baik semasa Idul Adha daripada qurban. Di mana haiwan-haiwan ini akan datang pada masa kiamat yang menyelamatkan anda.

QIRBAN DI RUMAH AMAL LIMPAHAN KASIH TAHUN 2021

Hadis sahih menggambarkan pentingnya qurban, walaupun tidak termasuk dalam rukun Islam. Namun, menjadi salah satu amalan yang disukai oleh Allah SWT. Di mana anda boleh mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Definisi Pengorbanan Adalah

Sebelum pergi jauh dan belajar mengenai qurban, anda harus tahu bahawa qurban adalah tindakan mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan menyembelih ternakan. Di mana qurban biasanya berlaku selepas pelaksanaan solat Idul Adha hingga hari tasyrik

Qurban sendiri berasal dari bahasa Arab, iaitu Qariba, yang bermaksud mendekati, ini sesuai dengan tujuan qurban yang ingin mendekatkan diri dengan Allah SWT. Sebenarnya, banyak hujah mengenai qurban adalah sahih dan menunjukkan bahawa qurban adalah amalan terbaik semasa Idul Adha.

Sejarah Qurban dalam Islam

Sejarah qurban bermula dengan Nabi Ibrahim As dengan puteranya, Nabi Ismail As. Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang mendapat gelaran ‘Khalilullah’ yang bermaksud kekasih Allah, ini diberikan kerana kesabarannya dalam menunggu keturunan yang tidak pernah datang.

Setelah kelahiran Nabi Ismail As, Nabi Ibrahim As mendapat ujian lagi dari Allah, dalam mimpinya dia diminta menyembelih anaknya. Bahkan ada ayat yang menjelaskan perintah qurban, yaitu perintah untuk menyembelih anaknya lebih banyak mimpi, ini dinyatakan dalam surah As saffat ayat 102.

Dalam surat itu, dijelaskan bahawa Nabi Ibrahim As menjelaskan kepada anaknya jika dia bermimpi menyembelih anaknya. Di tempat yang dijawab oleh Nabi Ismail Seperti pengabdiannya kepada Allah SWT, dia rela dan meminta ayahnya melaksanakan perintah Allah agar dia termasuk dalam kumpulan orang yang sabar.

Tidak mudah bagi Nabi Ibrahim As untuk melaksanakan perintah ini, terutama di tengah ejekan orang-orang di sekitarnya. Bahkan ini membuat Nabi Ibrahim As sedih dan ingin menghentikan niatnya, tetapi Nabi Ismail As memberi sokongan kepada ayahnya untuk segera melaksanakan perintah itu.

Apabila kedua-duanya sudah pasti, pergi ke padang terbuka. Nabi Ismail As tidak terikat tangan dan kaki, dia bahkan bersiap-siap dan membuat keputusan. Ketika pedang itu dihayunkan dan hampir terkena leher Nabi Ismail As, Allah SWT segera menggantinya dengan seekor domba. Ini menjadikan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail As lega kerana menjalankan perintah Allah dengan baik. Di mana ia memberikan 3 pengajaran utama, iaitu nilai pengabdian kepada Allah SWT, memperbaiki hubungan sesama manusia dan meningkatkan kualiti diri.

Masa untuk Pengorbanan Terbaik

Qurban biasanya akan dilakukan pada hari Idul Adha, biasanya setelah menunaikan solat Idul Fitri. Adakah ini waktu paling penting untuk melakukan qurban?

Ternyata pelaksanaan yang paling penting adalah selepas solat Idul Fitri tetapi terhad sebelum masuk dzuhur. Menurut Syeikh Wahbah Az Zuhaily, ini telah disetujui oleh semua ulama, di mana waktu untuk penyembelihan dibenarkan dari 10-13 Dzulhijjah. Namun, khusus untuk hari pertama, iaitu ketika Idul Adha, lebih baik jika penyembelihan dilakukan sebelum tengah hari.

Ini sesuai dengan HR Bukhari, menurut hadis yang diriwayatkan oleh Al Bara bin Azib, Rasulullah SAW pernah bersabda yang bermaksud, melakukan penyembelihan setelah solat dan pulang setelah selesai. Walau bagaimanapun, dibenarkan menyembelih sebelum solat, terhad kepada keluarga sendiri.

Jika tidak ada batasan waktu menyembelih binatang korban, hukum melaksanakan qurban sebelum matahari terbenam adalah sunnah. Selama itu dilakukan pada 10-13 Dzulhijjah, jika Anda melakukan penyembelihan binatang setelah itu, ia tidak boleh disebut qurban.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Call Now
Directions